Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Struktura organizacyjna

Szkoła jest jednostką budżetową i organizacyjną Gminy Dąbrówka. Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl) Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)
Czas trwania nauki w szkole podstawowej wynosi sześć lat i jest podzielony na dwa etapy:
- I etap edukacyjny – klasy I – III
- II etap edukacyjny – klasy IV – VI .
Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci z obwodu szkoły realizowane jest w Samorządowym Przedszkolu „Pod Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie. Placówka jest szkołą obwodową dla uczniów z miejscowości: Chajęty, Dąbrówka, Dręszew, Karpin, Lasków, Małopole, Marianów, Stanisławów.
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.
Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 25 do 35 uczniów.
Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18. Za zgodą organu prowadzącego można odstąpić od tej zasady. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń – zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły.
Zajęcia edukacyjne prowadzone są systemem klasowo - lekcyjnym. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.10. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy trwają 10 minut, po 3 i 4 lekcji są tzw. duże przerwy (obiadowe), które trwają po 15 minut.

Statystyka strony

Strona oglądana: 7246 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 21.11.2010 r., godz. 00.15
Wprowadził:Adam Podemski, data: 25.03.2010 r., godz. 16.03
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 21.11.2010 r., godz. 03.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.11.2010 r., godz. 03.36Stanisław WójcikZmiana kolejności podlinków
21.11.2010 r., godz. 01.45Stanisław WójcikEdycja strony
21.11.2010 r., godz. 01.14Stanisław WójcikEdycja strony
21.11.2010 r., godz. 01.02Stanisław WójcikEdycja strony
21.11.2010 r., godz. 00.29Stanisław WójcikEdycja strony
21.11.2010 r., godz. 00.24Stanisław WójcikEdycja strony
21.11.2010 r., godz. 00.19Stanisław WójcikEdycja strony
21.11.2010 r., godz. 00.16Stanisław WójcikEdycja strony
25.03.2010 r., godz. 16.03Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.