Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl, szkola-sp-dabrowka@oswiata.org.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Okno

18.10.2018 r.

Dwie ważne uroczystości.

Dnia 12 października w naszej szkole odbyło się uroczyste nadanie hali sportowej imienia Cichociemnych. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości:
Więcej

Ikona
Numer rachunku bankowego konta Rady Rodziców:
94 89310003 0120 8117 4000 0001
Brak ikony

Uprzejmie informuję, że zebranie z rodzicami przełożone jest z dnia 18.09.2018 r. na dzień 25.09.2018 r.( wtorek) godz. 17.00. Powodem zmiany terminu spotkania jest absencja chorobowa kilku wychowawców. Joanna Jackowska wicedyrektor Więcej...


 

11.09.2018 r., godz. 13.06
Informacja dotycząca płatności za obiady

Brak ikony

Uprzejmie informuję, że za miesiąc wrzesień opłata za obiady wynosi 45 zł (18 dni x 2,50 zł = 45 zł). W przypadku powiatowej karty dużej rodziny (ulga 50%) opłata wynosi 22,50 zł. Wszystkie wpłaty muszą być dokonywane z góry do 10 dnia każdego miesiąca, natomiast odliczenia wszelkich nieobecności będą rozliczane w następnym miesiącu. Od wpłat dokonanych po terminie naliczane będą odsetki, które należy uiścić wraz z bieżącą wpłatą. Wpłaty w formie elektronicznej prosimy dokonać na rachunek: Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce ul. T Kościuszki 20 05-252 Dąbrówka 95 8931 0003 0100 8687 2040 0001 Z dopiskiem „Obiady za wrzesień 2018 r.” z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy ucznia. Hanna Królik Intendent Więcej...


 
Ikona

Inauguracja nowego roku szkolnego odbędzie się w dniu 03.09.2018 r. na hali sportowej ok. godziny 9.30. Poprzedzona będzie Mszą Świętą o godz. 08:00 w Kościele Parafialnym w Dąbrówce.
Więcej...


 
Brak ikony

Uprzejmie informujemy, iż inauguracja nowego roku szkolnego odbędzie się w dniu 03.09.2018 r. na hali sportowej ok. godziny 9.30. Poprzedzona będzie Mszą Świętą o godz. 08:00 w Kościele Parafialnym w Dąbrówce. Uczniowie mogą przyjść do kościoła z rodzicami i wówczas pozostają pod ich opieką. W przypadku zgłoszenia się do szkoły pozostają pod opieką wychowawcy. Dowożenie w dniu 03.09.2019r. (poniedziałek): Szkoła Podstawowa Chajęty 07:30 (przewoźnik P. Darek Średnicki) Małopole 07:35 (przewoźnik P. Darek Średnicki) Karpin 07:45 (przewoźnik P. Darek Średnicki) Lasków 07:15 (przewoźnik P. Darek Średnicki) Szkoła Podstawowa i oddziały gimnazjalne Dręszew, Marianów 07:35 (przewoźnik P. Darek Średnicki) Oddziały gimnazjalne Karolew, Zaścienie, Wszebory, Trojany 07:05 (przewoźnik P. Darek Średnicki) Ostrówek, Teodorów, Kołaków, Guzowatka, Chajęty, Małopole 07:25(przewoźnik P. Rafał Średnicki) Po spotkaniach klasowych uczniowie wrócą do domu pod opieką rodziców, samodzielnie lub autokarami szkolnymi ok. godziny 10.30.
Dyrekcja szkoły Więcej...


 
Ikona

Druki wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będą wydawane w: • szkołach podstawowych, • Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce- (Urząd Gminy- pokój nr 15). Wnioski o przyznanie stypendium na okres od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. wraz z opinią dyrektora szkoły oraz załącznikami potwierdzającymi dochód należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2018 r. w CUW- (Urząd Gminy- pokój nr 15). Wszystkie informacje i potrzebne druki są w zakładce STYPENDIA SZKOLNE 2018/19
Więcej...


 
Brak ikony

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych uczniowie otrzymują bezpłatne podręczniki i wybrane materiały ćwiczeniowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Będą one rozdawane uczniom sukcesywnie, w pierwszym tygodniu nauki. Podręczniki są wypożyczane na rok szkolny i pozostają własnością szkoły. Mają służyć uczniom przez trzy lata. Zasady użytkowania i postępowania w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podręcznika określa właściwy regulamin. Szkolny zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych dostępny jest w BIP-ie, zakładka Prawo wewnątrzszkolne/Rok szkolny 2018/2019
Joanna Jackowska
Wicedyrektor szkoły
Więcej...


 

Statystyka strony

Strona oglądana: 946186 razy.

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.