Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Logopeda

Wymiar zatrudnienia, godziny pracy, kontakt, obowiązki.
Logopeda mgr Anna Królik, 1/2 etatu.
kontakt: e-mail pedagog@spwd.dabrowka.net.pl

godziny pracy:
poniedziałek 12.00 - 13.00,
wtorek 12.00 - 14.00,
środa 8.00 - 9.00,
czwartek 8.00 - 9.00, 13.00 - 14.00,
piątek 12.00 - 13.00.

Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy
uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
2) diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników -
organizowanie pomocy logopedycznej;
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci,
u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w
czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami
prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz nauczycielami pracującymi z danymi uczniami;
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu
zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym
środowiskiem ucznia;
7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,
wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o
których mowa w odrębnych przepisach.

Statystyka strony

Strona oglądana: 3706 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 21.11.2010 r., godz. 02.06
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 21.11.2010 r., godz. 02.06
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 30.11.2010 r., godz. 21.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.11.2010 r., godz. 21.09Stanisław WójcikEdycja strony
26.11.2010 r., godz. 18.06Stanisław WójcikEdycja strony
26.11.2010 r., godz. 00.15Stanisław WójcikEdycja strony
21.11.2010 r., godz. 02.06Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.