Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Regulamin konkursu.

Ogólnopolski konkurs:
Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń


Regulamin konkursu

Cel ogólny:
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
Cele szczegółowe:
1. Spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia – obywatela.
2. Przeciwdziałanie patologiom.
3. Kształtowanie postawy tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie
i obyczajach.
4. Budzenie solidaryzmu społecznego.

Szkoły przystępujące do konkursu realizują zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali 1 – 10 . Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. Konkurs został ogłoszony przez: Fundację Prawo Obywatelskie i Komitet Honorowy
W skład jury wchodzi po 2 przedstawicieli organizatorów konkursu.


Szkolny koordynator konkursu: Małgorzata Michalik

Statystyka strony

Strona oglądana: 2063 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Małgorzata Michalik, data: 27.01.2014 r., godz. 15.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 30.01.2014 r., godz. 10.19
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 30.01.2014 r., godz. 10.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.01.2014 r., godz. 10.22Stanisław WójcikEdycja strony
30.01.2014 r., godz. 10.19Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.