Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl, szkola-sp-dabrowka@oswiata.org.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

ŚWIETLICA 2017/2018

1. Świetlica szkolna zorganizowana jest dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: a. czas pracy rodziców; na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, b. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 2a.. Dla klas 1-6 świetlica prowadzona jest w wyznaczonych dwóch samodzielnych pomieszczeniach: stołówce rano przed lekcjami oraz po lekcjach w sali świetlicy posiadającej szatnię i toalety (w dawnym budynku nauczycielskim) 2b. Dla klas siódmych i oddziałów gimnazjalnych świetlica prowadzona jest w sali świetlicowej w budynku oddziałów gimnazjalnych. 3. Do świetlicy mieszczącej się na zewnątrz szkoły, uczniowie przychodzą po lekcjach z plecakami, okryciami wierzchnimi i w butach. 4. Uczniowie przyjmowani są na podstawie pisemnych zgłoszeń rodziców/prawnych opiekunów poprzez wypełnienie Wniosku Zgłoszenia Dziecka i złożenie go w szkole u wychowawców, pedagoga szkolnego lub nauczycieli świetlicy. 5. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad Regulaminu Świetlicy Szkolnej. 6. Świetlica szkolna czynna jest do godziny 17.00 W roku szkolnym 2017/2018 świetlica czynna jest do godziny 17.00

Statystyka strony

Strona oglądana: 5286 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 01.09.2017 r., godz. 10.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 28.08.2013 r., godz. 20.21
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 03.09.2017 r., godz. 09.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.09.2017 r., godz. 09.06Stanisław WójcikEdycja strony
03.09.2017 r., godz. 09.06Stanisław WójcikEdycja strony
03.09.2017 r., godz. 09.05Stanisław WójcikEdycja strony
30.08.2016 r., godz. 17.38Stanisław WójcikEdycja strony
30.08.2015 r., godz. 11.26Stanisław WójcikEdycja strony
29.08.2015 r., godz. 16.42Stanisław WójcikEdycja strony
29.08.2015 r., godz. 16.34Stanisław WójcikZmiana kolejności podlinków
29.08.2015 r., godz. 16.34Stanisław WójcikZmiana kolejności podlinków
29.08.2015 r., godz. 16.33Stanisław WójcikZmiana kolejności podlinków
29.08.2015 r., godz. 15.54Stanisław WójcikEdycja strony
29.08.2015 r., godz. 15.51Stanisław WójcikEdycja strony
05.01.2015 r., godz. 13.15Stanisław WójcikZmiana kolejności podlinków
29.08.2013 r., godz. 06.45Stanisław WójcikEdycja strony
28.08.2013 r., godz. 21.59Stanisław WójcikEdycja strony
28.08.2013 r., godz. 20.21Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.