Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Informacje o szkole

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida jest szkołą obwodową dla uczniów z miejscowości: Chajęty, Dąbrówka, Dręszew, Karpin, Lasków, Małopole, Marianów i Stanisławów. W roku szkolnym 2014/2015 w trzynastu oddziałach klas od 1 do 6 uczy się 280 uczniów. Dlatego też z dniem 1 września 2014 r. w szkole utworzone zostało stanowisko wicedyrektora. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci z obwodu, realizowane jest w Samorządowym Przedszkolu „Pod Wesołym Ekoludkiem” w Dręszewie.
Jest to szkoła przyjazna, bezpieczna i nowoczesna dla ucznia, rodziców i nauczycieli. Na co dzień realizowana jest tzw. "Pedagogika serca".
Szkoła realizuje program wychowawczy uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Nawiązuje on m. in. do wartości chrześcijańskich, twórczości i myśli Patrona Szkoły oraz kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie – w tym przywiązanie do środowisk lokalnych (małych ojczyzn). Program profilaktyczny oparty jest na profilaktyce szeroko rozumianych uzależnień i chorób odzwierzęcych.
Kadra pedagogiczna liczy 19 osób. Wszyscy posiadają wyższe wykształcenie, kwalifikacje pedagogiczne oraz kwalifikacje do nauczanych przedmiotów Aż 11 z nich uzyskało tytuł nauczyciela dyplomowanego.
Szkoła posiada nowoczesne pracownie: językową, przyrodniczą, informatyczną z szerokopasmowym dostępem do Internetu oraz bogato wyposażone sale lekcyjne do nauczania zintegrowanego, edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotowego.
Uczniowie objęci są opieką pedagoga szkolnego i logopedy. Realizowane są również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne oraz z gimnastyki korekcyjnej. Pasje i zainteresowania dzieci mogą rozwijać dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych – kołach zainteresowań: artystyczne, plastyczne, muzyczne, ekologiczne, historyczne, teatralne, matematyczne, informatyczne i sportowe. Prężnie działa też gromada zuchowa. Szkoła posiada bibliotekę, stołówkę i świetlicę szkolną. Wydawana jest gazeta szkolna „Wieści szkolne”. Wszyscy uczniowie spoza Dąbrówki mają zapewnione dowożenie do szkoły. W szkole realizowana jest akcja "szklanki mleka" dla każdego ucznia oraz "Owoce i warzywa w szkole" dla uczniów z klas 1-3. Uczniowie oczekujący na dowożenie objęci są opieką świetlicową. Świetlicą szkolna czynna jest od godziny 7.10 do godziny 16.00.
Szkoła posiada sztandar i ma hymn szkolny.
W szkole panuje przyjazna atmosfera. Uczniowie traktowani są podmiotowo, a rodzice są współgospodarzami szkoły.
Za rok szkolny 2013/2014 szkoła otrzymała zaszczytny tytuł "BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ"

Statystyka strony

Strona oglądana: 6882 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 25.11.2010 r., godz. 00.11
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 24.02.2015 r., godz. 17.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.02.2015 r., godz. 17.56Stanisław WójcikEdycja strony
24.02.2015 r., godz. 17.54Stanisław WójcikEdycja strony
24.02.2015 r., godz. 17.53Stanisław WójcikEdycja strony
24.02.2015 r., godz. 17.51Stanisław WójcikEdycja strony
24.02.2015 r., godz. 17.48Stanisław WójcikEdycja strony
24.02.2015 r., godz. 17.44Stanisław WójcikEdycja strony
24.02.2015 r., godz. 17.42Stanisław WójcikEdycja strony
24.02.2015 r., godz. 17.37Stanisław WójcikEdycja strony
25.11.2010 r., godz. 01.15Stanisław WójcikEdycja strony
25.11.2010 r., godz. 00.33Stanisław WójcikEdycja strony
25.11.2010 r., godz. 00.16Stanisław WójcikZmiana kolejności podlinków
25.11.2010 r., godz. 00.11Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.