Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole będą prowadzone innowacje pedagogiczne.
Adresatami innowacji są klasy 7 i 8. Czas realizacji innowacji obejmuje cały rok szkolny do egzaminu ósmoklasisty.
Innowacja jest odpowiedzią na nowe trendy edukacyjne, potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców. Jest to wyjście naprzeciw wymogom zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego oraz konieczność podnoszenia poziomu kompetencji językowych w zakresie komunikacji w języku angielskim. Główną przyczyną opracowania innowacji jest dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników na egzaminie ósmoklasisty.
Ogólne założenia innowacji programowej to urozmaicenie lekcji poprzez modyfikacje programu nauczania - podział na konkretne umiejętności (czytanie, słuchanie, pisanie, gramatyka, mówienie) powtarzalne w cyklu, wprowadzenie autentycznych materiałów, praca projektowa oraz wprowadzenie lekcji odwróconej.
Innowacja metodyczna dotyczy zmian w zakresie stosowania nowych metod i form pracy z uczniem, warsztatu pracy nauczyciela, prezentacji materiału, utrwalania słownictwa - instaling oraz sprawdzania wiadomości i umiejętności, sposobu sprawdzania efektywności nauczania oraz kontroli osiągnięć uczniów.
Jagoda Balińska - Czajka

Statystyka strony

Strona oglądana: 946 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Jagoda Balińska - Czajka, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 09.10.2020 r., godz. 07.46
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 09.10.2020 r., godz. 07.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.10.2020 r., godz. 07.46Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.