Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl, szkola-sp-dabrowka@oswiata.org.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej w roku 2020/21.

(Zam: 27.01.2020 r., godz. 16.39)
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (tj. miejscowości: Dąbrówka, Dręszew, Chajęty, Karpin, Lasków, Małopole, Marianów i Stanisławów), proszeni są o zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w terminie
od 03.02.2020r. – 28.02.2020r.
W roku szkolnym 2020/2021 naukę w klasie I szkoły podstawowej podejmują:
• dzieci urodzone w 2013 r. - objęte obowiązkiem szkolnym,
• dzieci urodzone w roku 2014, które korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie I lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Uwaga:
Dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu i zamieszkałe w obwodzie szkoły tj.
w: Dąbrówce, Dręszewie, Chajętach, Karpinie, Laskowie, Małopolu, Marianowie
i Stanisławowie, po zgłoszeniu rodziców są wszystkie przyjęte do szkoły z urzędu.

Procedury rekrutacyjne stosuje się do uczniów z poza obwodu szkoły, których przyjmuje się w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Wzór deklaracji oraz zgłoszenia są na stronie internetowej spwd.dabrowka.net.pl w zakładce Rekrutacja 2020/2021 lub w sekretariacie szkoły.

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie w godzinach 7.30 – 15.30
e-mail sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl tel. 297578013 wew. 11, 297578152 wew. 11, 297578764

Statystyka strony

Strona oglądana: 116 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 24.01.2020 r., godz. 10.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 27.01.2020 r., godz. 16.39
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 28.01.2020 r., godz. 14.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.01.2020 r., godz. 14.28Stanisław WójcikEdycja strony
27.01.2020 r., godz. 16.47Stanisław WójcikEdycja strony
27.01.2020 r., godz. 16.46Stanisław WójcikEdycja strony
27.01.2020 r., godz. 16.45Stanisław WójcikEdycja strony
27.01.2020 r., godz. 16.44Stanisław WójcikEdycja strony
27.01.2020 r., godz. 16.43Stanisław WójcikEdycja strony
27.01.2020 r., godz. 16.42Stanisław WójcikEdycja strony
27.01.2020 r., godz. 16.39Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.