Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl, szkola-sp-dabrowka@oswiata.org.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Archiwum aktualności

Ustawienia

Kategoria: Wszystkie
Aktualności: ostatnie 10

Projekt edukacyjny "Cztery pory roku - wiosna" 7 maja 2019.
(Zam: 16.05.2019 r., godz. 12.35)

Jedno wiosenne przedpołudnie wystarczyło, by młodzi artyści z naszej szkoły stworzyli piękne obrazy podczas I Pleneru malarskiego Cztery pory roku – wiosna. Organizatorem tego wydarzenia była nasza szkoła a opiekunkami P. Zofia Wójcik i P. Anna Karłowicz. Celem projektu edukacyjnego było ukazanie bogatych walorów krajobrazowych naszej okolicy oraz doskonalenie zdolności plastycznych uczniów.

Oddajemy hołd Norwidowi
(Zam: 13.05.2019 r., godz. 16.24)

W dniu 8 maja bieżącego roku obchodziliśmy 136. rocznicę śmierci Patrona Szkoły – C. K. Norwida. Nauczyciele i uczniowie udali się w uroczystym pochodzie ze sztandarami szkoły podstawowej i gimnazjum do kościoła w Dąbrówce, gdzie odprawiona została Msza święta celebrowana przez biskupa Romualda Kamińskiego.

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANS ZA 2018 rok
(Zam: 10.05.2019 r., godz. 13.48)

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki:

Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. maja
(Zam: 07.05.2019 r., godz. 18.48)

W obecności Sztandaru Szkoły, Dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły i wszystkich uczniów odbyła się akademia poświęcona 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. maja. W jej trakcie występujący uczniowie przypomnielizebranym genezę majowego święta. Montaż słowno- muzyczny odwoływał się do patriotyzmu Polaków, przypomniał znamienite postacie epoki. Słuchacze mogli usłyszeć o zmianach wprowadzonych przez Ustawę Rządową. Zabrzmiały też pieśni patriotyczne w wykonaniu uczennic naszej szkoły. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy 4 c i 6 a pod opieką pani Hanny Królik i Anety Brzóski.

XIX Konkurs Poetycki „Cyprian Kamil Norwid - Poeta Naszej Ziemi”
(Zam: 07.05.2019 r., godz. 18.46)

9 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje do gminnego etapu XIX Konkursu Poetyckiego „Cyprian Kamil Norwid - Poeta Naszej Ziemi” . Wzięło w nich udział 4 uczniów z klas 1-3 i 17 z klas 4-8. Wszyscy uczniowie brali udział w kategorii: recytacja. Do kolejnego etapu przeszło w sumie ośmioro uczestników.

228. rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
(Zam: 28.04.2019 r., godz. 14.24)

Uroczysty apel szkolny odbędzie się 30.04.br. o godzinie 11.00 w dużej sali gimnastycznej. W dniu 3 maja o godzinie 12.00 w Kościele p. w. Krzyża Św. w Dąbrówce odbędą się uroczystości gminne upamiętniające to wydarzenie.

"Wielkanocna pisanka"
(Zam: 14.04.2019 r., godz. 13.56)

9 kwietnia 2019 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Wielkanocna pisanka” adresowanego do uczniów klas I – III naszej szkoły. Celem konkursu było rozwijanie twórczej aktywności dzieci, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych oraz kultywowanie tradycji wielkanocnych przez najmłodszych.

EGZAMINY
(Zam: 08.04.2019 r., godz. 21.58)

10,11,12 kwietnia 2019 r. Egzamin Gimnazjalny (środa, czwartek, piątek) –- są to dni wolne od zajęć edukacyjnych dla klas I – VIII. 15,16,17 kwietnia 2019 r. Egzamin Ósmoklasisty (poniedziałek, wtorek, środa) –- są to dni wolne od zajęć edukacyjnych dla klas I – VII i III gim.

Informacja z uroczystości Pasowania na czytelnika
(Zam: 21.03.2019 r., godz. 10.19)

W dniu 14.03.2019r. w szkolnej bibliotece odbyło się Pasowanie na czytelnika dla uczniów klas pierwszych. Starsi koledzy i koleżanki z klasy IVC przygotowali na tę okazję krótką część artystyczną, w której zaprezentowali znane wszystkim utwory Jana Brzechwy oraz przedstawili zmartwienia i prośby książki.

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”,
(Zam: 18.03.2019 r., godz. 12.12)

W dniu 8 marca 2019 r. zrealizowaliśmy projekt w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, którą organizują: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, jak i Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w porozumieniu z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego.


Statystyka strony

Strona oglądana: 8770 razy.

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.