Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl, szkola-sp-dabrowka@oswiata.org.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Okno

13.05.2019 r.

Oddajemy hołd Norwidowi

W dniu 8 maja bieżącego roku obchodziliśmy 136. rocznicę śmierci Patrona Szkoły – C. K. Norwida. Nauczyciele i uczniowie udali się w uroczystym pochodzie ze sztandarami szkoły podstawowej i gimnazjum do kościoła w Dąbrówce, gdzie odprawiona została Msza święta celebrowana przez biskupa Romualda Kamińskiego. Więcej

Ikona
Numer rachunku bankowego konta Rady Rodziców:
94 89310003 0120 8117 4000 0001
Ikona

Jedno wiosenne przedpołudnie wystarczyło, by młodzi artyści z naszej szkoły stworzyli piękne obrazy podczas I Pleneru malarskiego Cztery pory roku – wiosna. Organizatorem tego wydarzenia była nasza szkoła a opiekunkami P. Zofia Wójcik i P. Anna Karłowicz. Celem projektu edukacyjnego było ukazanie bogatych walorów krajobrazowych naszej okolicy oraz doskonalenie zdolności plastycznych uczniów. Więcej...


 
Brak ikony

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki: Więcej...


 
Ikona

W obecności Sztandaru Szkoły, Dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły i wszystkich uczniów odbyła się akademia poświęcona 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. maja. W jej trakcie występujący uczniowie przypomnielizebranym genezę majowego święta. Montaż słowno- muzyczny odwoływał się do patriotyzmu Polaków, przypomniał znamienite postacie epoki. Słuchacze mogli usłyszeć o zmianach wprowadzonych przez Ustawę Rządową. Zabrzmiały też pieśni patriotyczne w wykonaniu uczennic naszej szkoły. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy 4 c i 6 a pod opieką pani Hanny Królik i Anety Brzóski. Więcej...


 
Brak ikony

9 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje do gminnego etapu XIX Konkursu Poetyckiego „Cyprian Kamil Norwid - Poeta Naszej Ziemi” . Wzięło w nich udział 4 uczniów z klas 1-3 i 17 z klas 4-8. Wszyscy uczniowie brali udział w kategorii: recytacja. Do kolejnego etapu przeszło w sumie ośmioro uczestników.
Więcej...


 

28.04.2019 r., godz. 14.24
228. rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Ikona

Uroczysty apel szkolny odbędzie się 30.04.br. o godzinie 11.00 w dużej sali gimnastycznej. W dniu 3 maja o godzinie 12.00 w Kościele p. w. Krzyża Św. w Dąbrówce odbędą się uroczystości gminne upamiętniające to wydarzenie. Więcej...


 

14.04.2019 r., godz. 13.56
"Wielkanocna pisanka"

Ikona

9 kwietnia 2019 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Wielkanocna pisanka” adresowanego do uczniów klas I – III naszej szkoły. Celem konkursu było rozwijanie twórczej aktywności dzieci, kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych oraz kultywowanie tradycji wielkanocnych przez najmłodszych.
Więcej...


 

Statystyka strony

Strona oglądana: 982316 razy.

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.