Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl, szkola-sp-dabrowka@oswiata.org.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Okno

13.02.2019 r.

Informacja w sprawie naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (tj. miejscowości: Dąbrówka, Dręszew, Chajęty, Karpin, Lasków, Małopole, Marianów i Stanisławów), proszeni są o zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej w terminie od 19.02. 2018. – 28.02.2018r.
Więcej

Ikona
Numer rachunku bankowego konta Rady Rodziców:
94 89310003 0120 8117 4000 0001
Ikona

W dniu 14.03.2019r. w szkolnej bibliotece odbyło się Pasowanie na czytelnika dla uczniów klas pierwszych. Starsi koledzy i koleżanki z klasy IVC przygotowali na tę okazję krótką część artystyczną, w której zaprezentowali znane wszystkim utwory Jana Brzechwy oraz przedstawili zmartwienia i prośby książki.
Więcej...


 

18.03.2019 r., godz. 12.12
„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”,

Ikona

W dniu 8 marca 2019 r. zrealizowaliśmy projekt w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, którą organizują: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, jak i Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w porozumieniu z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego.
Więcej...


 

18.03.2019 r., godz. 09.02
Sukces naszej uczennicy

Ikona

4 marca 2019r. w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrówce odbyły się gminne eliminacje do konkursu „Wygraj Szansę”. Jest to ogólnopolski program dydaktyczno-kulturalny w ramach programu „Trzeźwość na co dzień” dla dzieci i młodzieży muzycznie uzdolnionej.
Więcej...


 

14.03.2019 r., godz. 09.36
W Pracowni Ceramiki w Mostówce.

Ikona

13 marca uczniowie klas I i klasy III wraz z opiekunami odwiedzili Pracownię Ceramiki w Mostówce, aby uczestniczyć w warsztatach wielkanocnych.
Więcej...


 

29.01.2019 r., godz. 19.30
Zaproszenie do udziału w projekcie

Ikona

Gmina Dąbrówka otrzymała Grant w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
Więcej...


 

24.01.2019 r., godz. 16.50
FERIE ZIMOWE w szkole

Ikona

Podczas ferii w szkole będą organizowane w niektóre dni zajęcia sportowo-rekreacyjne dla klas 1-8 i oddziałów gimnazjalnych w postaci gier i zabaw.Uczniowie zobowiązani są do przyniesienia obuwia na zmianę i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom dyżurujących nauczycieli. Wejście do szkoły od strony dużej sali gimnastycznej lub hali sportowej.
Więcej...


 

Statystyka strony

Strona oglądana: 972767 razy.

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.