Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Biblioteka

Godziny otwarcia, obsada, wymiar zatrudnienia, zadania.
Biblioteka szkolna czynna jest w następujących dniach:
poniedziałek, środa 7.17 - 15.15
Nauczyciel bibliotekarz, mgr Wiesława Malinowska, 1/2 etatu.
e - mail: biblioteka@spwd.dabrowka.net.pl

ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły, a także rodzice uczniów.

3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej powinno umożliwiać:
a. gromadzenie i opracowanie zbiorów metodą tradycyjną i w formie elektronicznej,
b. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
c. realizowanie modułu bibliotecznego ścieżki edukacja czytelnicza i medialna (w grupach lub oddziałach),

4. Biblioteka szkolna działa w godzinach ustalonych w tygodniowym podziale godzin.

5. Bibliotekarz prowadzi księgi inwentarzowe, dba o estetykę pomieszczeń bibliotecznych, udostępnia księgozbiory czytelnikom, w miarę możliwości finansowych szkoły uzupełnia księgozbiór, realizuje moduł biblioteczny ścieżki edukacja czytelnicza i medialna oraz włącza się w realizację ścieżki edukacja czytelnicza i medialna w porozumieniu z innymi nauczycielami, a także poprzez organizowanie konkursów propaguje czytelnictwo.

6. Biblioteka opracowuje wewnętrzny regulamin.
7. Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej uchwala rada pedagogiczna po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę rodziców i samorząd uczniowski.
8. Wszystkie organy szkoły mogą zgłaszać zmiany do regulaminu.
9. Zmiany w regulaminie wprowadzone są na zasadach określonych w ust. 7.

10. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do doraźnych zastępstw w miarę potrzeb.

Statystyka strony

Strona oglądana: 3921 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 21.11.2010 r., godz. 02.05
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 21.11.2010 r., godz. 02.05
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 30.11.2010 r., godz. 21.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.11.2010 r., godz. 21.06Stanisław WójcikEdycja strony
26.11.2010 r., godz. 00.03Stanisław WójcikEdycja strony
25.11.2010 r., godz. 23.58Stanisław WójcikEdycja strony
21.11.2010 r., godz. 02.05Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.