Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Ogłoszenie o naborze na stanowisko woźnej w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce

Dyrektor szkoły ogłasza nabór na stanowisko woźnej w wymiarze etat 40/40 od dnia 01.09.2017r. do dnia 30.06.2018r.

Niezbędne wymagania:
- wykształcenie średnie lub zawodowe
- umiejętność pracy z nauczycielem oraz pracy w zespole
- preferowana znajomość specyfiki pracy szkoły
- dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność
-niekaralność
- mile widziane doświadczenie w postępowaniu z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.

Zakres obowiązków: m. in. utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach; przestrzeganie zasad czystości opracowanych w programie HACAP, przestrzeganie ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, tajemnicy służbowej, oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora szkoły.


Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV wraz z listem motywacyjnym w terminie do 31 lipca 2017 r. droga pocztową w wersji papierowej na adres:
Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce
ul. Kościuszki 20
05-252 Dąbrówka
lub elektronicznej na adres dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl .


Dyrektor Szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 1632 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Dyrektor Szkoły, data: 10.07.2017 r., godz. 10.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 11.07.2017 r., godz. 12.30
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 11.07.2017 r., godz. 12.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.07.2017 r., godz. 12.30Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.