Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Ruszyła rekrutacja do klas pierwszych.

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 przyjmowane są dzieci urodzone w 2009 r. oraz urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. i zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez rodziców /prawnych opiekunów. Wypełnione i podpisane zgłoszenie dziecka do szkoły należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 4 kwietnia 2015r.
Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej są przyjmowane do szkoły w miarę posiadania wolnych miejsc na podstawie wniosku złożonego przez rodziców i kryteriów tam określonych.
Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 14 kwietnia 2015 r

Druki można pobrać w sekretariacie szkoły lub wydrukować ze strony szkolnej z zakładki Rekrutacja 2015/2016. Ponadto druki zgłoszeń będą przekazane do dyrektorów przedszkoli w gminie.

Uwaga:
DZIECI PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI SZKOLNEMU I ZAMIESZKAŁE W OBWODZIE SZKOŁY TJ.: W DĄBRÓWCE, DRĘSZEWIE, CHAJĘTACH, KARPINIE, LASKOWIE, MAŁOPOLU, MARIANOWIE I STANISŁAWOWIE PO ZGŁOSZENIU RODZICÓW SĄ WSZYSTKIE PRZYJĘTE DO SZKOŁY Z URZĘDU.

Procedury rekrutacyjne stosuje się do uczniów z poza obwodu szkoły, których przyjmuje się w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Listy przyjętych dzieci do szkoły będą opublikowane w formie papierowej na tablicy ogłoszeń Dyrektora Szkoły w terminie do 16 kwietnia 2015 r.

Planowane jest spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych na przełomie maja i czerwca

Harmonogram rekrutacji

1. do 28 lutego podanie do publicznej wiadomości informacji o rekrutacji na dany rok szkolny,
2. do 4 kwietnia – składanie zgłoszeń przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata o przyjęcie do szkoły (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły),
3. od 5 kwietnia do 14 kwietnia – składanie wniosków o przyjęcie do kl. I – po ukazaniu się informacji o ilości wolnych miejsc,
4. 18 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości w siedzibie szkoły listy uczniów zakwalifikowanych i uczniów niezakwalifikowanych,
5. do 25 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych i uczniów nieprzyjętych,
6. od 2 maja – procedury odwoławcze,
7. do 30 sierpnia – rekrutacja uzupełniająca

Stanisław Wójcik
Dyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 1695 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 27.02.2015 r., godz. 15.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 27.02.2015 r., godz. 19.27
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 02.03.2015 r., godz. 17.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.03.2015 r., godz. 17.19Stanisław WójcikEdycja strony
01.03.2015 r., godz. 10.06Stanisław WójcikEdycja strony
27.02.2015 r., godz. 20.02Stanisław WójcikEdycja strony
27.02.2015 r., godz. 19.33Stanisław WójcikEdycja strony
27.02.2015 r., godz. 19.32Stanisław WójcikEdycja strony
27.02.2015 r., godz. 19.27Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.