Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Realizacja zadań konkursowych

Szkoła Podstawowa im C. K. Norwida w Dąbrówce w okresie 15.11. 2013 r.–31.05.2014 r. realizowała zadania w ramach konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń – III edycja.
Hasłem konkursu było: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, w tym ucznia – obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi
o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Zadania konkursowe realizowane były przy współpracy: dyrektora szkoły, wychowawców, uczniów, rodziców, biblioteki szkolnej, przedstawicieli instytucji państwowych i społecznych, pedagoga szkolnego, psychologa.

Szkoła zrealizowała 10 zadań ustalonych przez organizatora konkursu oraz spełniła warunek, jakim był udział przedstawiciela szkoły (szkolnego koordynatora konkursu – Małgorzaty Michalik) w seminarium prowadzonym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom za aktywne włączenie się w realizację zadań.

Statystyka strony

Strona oglądana: 1736 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Małgorzata Michalik, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 25.02.2015 r., godz. 21.54
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 25.02.2015 r., godz. 21.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.02.2015 r., godz. 21.54Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.