Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

"RODZICE W SZKOLE"

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Warsztaty „Rodzic Zawodowiec – wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego dziecka”.

ZSE.0231.3.2011.MW


Dyrektorzy oraz rady rodziców
przedszkoli i szkół


Szanowni Państwo,

Instytut Inicjatyw Pozarządowych zaprasza dyrektorów przedszkoli i szkół oraz rodziców dzieci i młodzieży na bezpłatne warsztaty „Rodzic Zawodowiec – wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego dziecka”.
W trakcie realizacji projektu odbędą się:
• trzydniowe warsztaty dla dyrektorów,
• weekendowe warsztaty dla przedstawicieli rad rodziców,
• konsultacje dla rad rodziców w miejscu ich działania,
• konferencja „Aktywizacja rad rodziców nadzieją polskiej szkoły”.
Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz ankietę aplikacyjną znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.rodzicewszkole.pl
Z poważaniem

MAZOWIECKI WICEKURATOR OŚWIATY
/-/
Katarzyna Góralska
O projekcie

W ramach programu „Rodzice w szkole” Instytut Inicjatyw Pozarządowych rozpoczął we wrześniu 2010 r. realizację projektu „Rodzic Zawodowiec – wolontariat pracowniczy w szkole i przedszkolu mojego dziecka”. Jego celem jest aktywizacja rodziców i większe wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności zawodowych do pracy wolontariackiej na rzecz szkoły (przedszkola) w formie wolontariatu


Naszym zasadniczym założeniem jest, że rodziców dotąd w ogóle niezaangażowanych w pracę wolontariacką najłatwiej będzie zachęcić do jej podjęcia w tym miejscu, które jest dla nich niezwykle istotne, bo związane jest z przyszłością ich dzieci - a więc w przedszkolu lub szkole. W tym celu chcemy zwiększyć wykorzystanie narzędzia dostępnego w polskim systemie prawnym - rad rodziców.


W ramach projektu odbędą się:
– trzydniowe warsztaty dla dyrektorów szkół
– weekendowe warsztaty dla przedstawicieli rad rodziców
– konsultacje dla rad rodziców w miejscu ich działania
– konferencja „Aktywizacja rad rodziców nadzieją polskiej szkoły”.

Ponadto zostanie wydany poradnik „Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu”.

Partnerzy projektu

Projekt jest realizowany we współpracy z kuratoriami oświaty: łódzkim i śląskim oraz z organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem „Aktywna Szkoła” w Warszawie i Fundacją Harcerstwa Polskiego „Schronisko Głodówka”.

Zapraszamy do udziału w warsztatach w jednym z wybranych terminów:
– 8-10 kwietnia (brak miejsc), 6-8 maja oraz 13-15 maja 2011 r. (Zakopane, OSW „Moszczeniczanka”),
– 11-13 marca, 1-3 kwietnia, 3-5 czerwca oraz 10-12 czerwca 2011 r. (Popowo k. Warszawy).

Zgłoszenia na warsztaty dla rodziców należy dokonać za pomocą ankiety aplikacyjnej.
Potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w warsztatach zostanie przesłane na adres e-mail w ciągu 5 dni od przyjęcia zgłoszenia.

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny, uczestnicy ponoszą jedynie koszt dojazdu na szkolenie. Uwaga! Swój udział w warsztatach należy uzgodnić z radą rodziców swojej szkoły/przedszkola. Z jednej rady rodziców przyjmujemy nie więcej niż 2 rodziców. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu później niż 14 dni przed jego terminem należy wyznaczyć za siebie zastępstwo.

Kontakt:
kierownik projektu - mgr Anna Poraj, rodzice@ngos.pl


Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Statystyka strony

Strona oglądana: 1943 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 25.02.2011 r., godz. 15.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 27.02.2011 r., godz. 13.59
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 27.02.2011 r., godz. 14.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.02.2011 r., godz. 14.29Stanisław WójcikEdycja strony
27.02.2011 r., godz. 14.27Stanisław WójcikEdycja strony
27.02.2011 r., godz. 14.09Stanisław WójcikEdycja strony
27.02.2011 r., godz. 14.04Stanisław WójcikEdycja strony
27.02.2011 r., godz. 13.59Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.