Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Rekrutacja.

Przyjmowanie uczniów do klas pierwszych z obwodu szkoły. Zasady przyjmowania uczniów z poza obwodu szkoły.
Do szkoły przyjmuje się:

a. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (posiadające stałe zameldowanie w obwodzie szkoły),
b. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka oraz informowania go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego


Obniżenie wieku obowiązku szkolnego

Od 1 września 2009 r. dziecko sześcioletnie ma prawo do nauki w I klasie szkoły podstawowej.
Od 1 września 2012 r. dziecko sześcioletnie ma obowiązek nauki w I klasie szkoły podstawowej.


Warunki przyjęcia do szkoły dziecka sześcioletniego w okresie przejściowym (2009 – 2012):
-wniosek rodziców,
-wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym,
-dla dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
-warunki organizacyjne szkoły,
-decyzja dyrektora szkoły.

Stosowne podania składają zainteresowani rodzice w sekretariacie szkoły w terminie do 20 kwietnia 2011r.

Statystyka strony

Strona oglądana: 2161 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanislaw Wójcik, data: 01.09.2010 r., godz. 13.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 16.02.2011 r., godz. 16.15
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 05.04.2011 r., godz. 15.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2011 r., godz. 15.37Stanisław WójcikEdycja strony
27.02.2011 r., godz. 11.43Stanisław WójcikEdycja strony
27.02.2011 r., godz. 11.40Stanisław WójcikEdycja strony
16.02.2011 r., godz. 16.27Stanisław WójcikEdycja strony
16.02.2011 r., godz. 16.15Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.