Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Reforma programowa

Zreformowane cele i treści kształcenia zostały zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwanym potocznie podstawą programową. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 4, poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r. Tekst tego rozporządzenia oraz na bieżąco aktualizowany zestaw informacji na temat reformy programowej zawiera witryna internetowa http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl .Zawiera ona m.in. zakładkę Pytania i odpowiedzi, gdzie każdy zainteresowany może uzyskać dodatkowe informacje na temat reformy programowej.
Obniżenie wieku obowiązku szkolnego

Od 1 września 2009 r. dziecko sześcioletnie ma prawo do nauki w I klasie szkoły podstawowej.
Od 1 września 2012 r. dziecko sześcioletnie ma obowiązek nauki w I klasie szkoły podstawowej.


Warunki przyjęcia do szkoły dziecka sześcioletniego w okresie przejściowym (2009 – 2012):
-wniosek rodziców,
-wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym,
-dla dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
-warunki organizacyjne szkoły,
-decyzja dyrektora szkoły.

Stanisław Wójcik
dyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 2008 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 26.11.2010 r., godz. 15.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 27.11.2010 r., godz. 17.11
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 27.11.2010 r., godz. 17.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.11.2010 r., godz. 17.35Stanisław WójcikEdycja strony
27.11.2010 r., godz. 17.32Stanisław WójcikEdycja strony
27.11.2010 r., godz. 17.28Stanisław WójcikEdycja strony
27.11.2010 r., godz. 17.26Stanisław WójcikEdycja strony
27.11.2010 r., godz. 17.25Stanisław WójcikEdycja strony
27.11.2010 r., godz. 17.20Stanisław WójcikEdycja strony
27.11.2010 r., godz. 17.18Stanisław WójcikEdycja strony
27.11.2010 r., godz. 17.16Stanisław WójcikEdycja strony
27.11.2010 r., godz. 17.11Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.