Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Kalendarium życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida

24 IX 1821 Laskowo- Głuchy: narodziny Cypriana Norwida.
1 X 1821 Dąbrówka: Chrzest Poety
IV 1825 Laskowo- Głuchy: śmierć matki poety Ludwiki Norwidowej
1825- 1830 Warszawa: opieka Hilarii Sobieskiej nad rodzeństwem Norwidów.
1831- 1837 Warszawa: nauka przerwami w gimnazjum, w szkole A. Kokulara i pracowni malarza J.K. Minasowicza.
1835 Śmierć ojca poety. Jan Norwid zostaje pochowany na Powązkach.
1835- 1842 Warszawa: opieka dziadka Ksawerego Dybowskiego nad młodymi Norwidami. Rodzeństwo w tym czasie przebywa w Dębinkach, Głuchach, Korytnicy, Łochowie.
1840 Warszawa: debiut literacki Norwida w prasie warszawskiej.
1841 Warszawa: śmierć Ksawerego Dybowskiego. Norwid uczestniczy w pogrzebie dziadka w Postoliskach.
1842 Norwid wyjeżdża za granicę.
1845 Rzym: przyjęcie imienia Kamil podczas bierzmowania.
1845 Berlin: aresztowanie Norwida przez władze pruskie, częściowa głuchota.
1848 Watykan: audiencja u Papieża Piusa IX.
1849 Paryż: znajomość z Mickiewiczem, Słowackim, Chopinem.
1853- 1854 Pobyt w Nowym Jorku, praca jako rysownik i rzeźbiarz.
1854 Powrót do Europy.
1855- 1857 Quidam- poemat z czasów starożytnych.
1856-1857 Czarne kwiaty, białe kwiaty, proza poetycka.
1860 Wygłoszenie sześciu cykli wykładów o Juliuszu Słowackim .
1865- 1866 Przygotowanie najświętszego zbioru poetyckiego Vade: Mecum ( wydane po raz pierwszy w całości w 1953r. w Anglii; w 1947 opublikowano podobiznę autografu).
1871 Poemat A Dorio ad Phrygium.
1872 „Komedia wysoka” Pierścień wielkiej
Damy (pierwodruk 1933, wyst. 1936), Kleopatra (znana również jako Kleopatra i Cezar), Tragedia historyczna (pierwodruk 1904, wyst. 1933)
1877 Zamieszkanie w zakładzie św. Kazimierza w Ivry pod Paryżem.
1880 Miłość- Czysta u kąpieli morskich- komedia (pierwodruk 1933 wyst. 1939)
1881- 1883 Ad Leones i Nowela Tajemnica Lorda Singelworth.
23 V 1883 Śmierć poety (zostaje pochowany na cmentarzu Ivry pod Paryżem)
1888 Przeniesienie zwłok do zbiorowego grobu Polskiego na cmentarzu Montmorency
2001 Sprowadzenie urny z prochami poety na Wawel do Krakowa.

Statystyka strony

Strona oglądana: 10805 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 26.11.2010 r., godz. 14.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 26.11.2010 r., godz. 18.52
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 26.11.2010 r., godz. 20.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.11.2010 r., godz. 20.21Stanisław WójcikEdycja strony
26.11.2010 r., godz. 20.19Stanisław WójcikEdycja strony
26.11.2010 r., godz. 18.52Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.