Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Oferty pracy w szkole od 1.09.2012.(więcej informacji w zakładce BIP/Ogłoszenia o pracy).

1. Woźna 1/2 etatu.
2. Pomoc nauczyciela na etacie niepedagogicznym
(dla ucznia niepełnosprawnego ruchowo) - 1/2 etatu
3. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - etat.

Podania o pracę należy złożyć w terminie do 31 lipca 2012 r w następujący sposób:

1. Pocztą elektroniczną na adres
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
2. W sekretariacie szkoły lub wrzucić do skrzynki pocztowej przed wejściem do szkoły.
3. Drogą listowną na adres szkoły:


Dyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 1854 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 05.07.2012 r., godz. 10.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 05.07.2012 r., godz. 12.52
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 05.07.2012 r., godz. 13.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.07.2012 r., godz. 13.03Stanisław WójcikEdycja strony
05.07.2012 r., godz. 12.52Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.