Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Prośba Prezydium Rady Rodziców o wpłaty.

Uprzejmie informujemy, że ustalona wpłata na Fundusz Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym wynosi 50 zł od rodziny uczniów uczęszczających do tej szkoły. Ze względu na wydatki związane z Dniem Dziecka, zakończeniem roku szkolnego, realizacją programu wychowawczego szkoły oraz kalendarzem uroczystości szkolnych prosimy o dokonanie tej wpłaty. Wpłaty można dokonać u wychowawców klasowych, skarbnika rady rodziców lub wpłacić na konto rady rodziców – nr konta bankowego: 94 893100030120811740000001.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Statystyka strony

Strona oglądana: 2002 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Prezydium Rady Rodziców, data: 23.05.2012 r., godz. 17.30
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 25.05.2012 r., godz. 09.28
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 25.05.2012 r., godz. 09.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.05.2012 r., godz. 09.28Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.