Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Zasady rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013.

Przyjmowanie uczniów do klas pierwszych z obwodu szkoły. Zasady przyjmowania uczniów z poza obwodu szkoły.
Do szkoły do klasy pierwszej przyjmuje się:

a. z urzędu – dzieci siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie szkoły (posiadające stałe zameldowanie w obwodzie szkoły),
b. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka oraz informowania go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego

2 marca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Obowiązek szkolny dla sześciolatków przesunięty został na 1 września 2014 r.
W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 na wniosek rodziców, naukę w I klasie szkoły podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, które w okresie przejściowym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne.
Nowelizacja zachowuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich.

Stosowne podania składają zainteresowani rodzice w sekretariacie szkoły w terminie do 15 kwietnia 2012 r.

Dyrektor szkoły
Stanisław Wójcik

Statystyka strony

Strona oglądana: 2176 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 02.03.2012 r., godz. 15.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 02.03.2012 r., godz. 18.55
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 02.03.2012 r., godz. 18.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.03.2012 r., godz. 18.56Stanisław WójcikEdycja strony
02.03.2012 r., godz. 18.55Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.