Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Olimpus

Zapraszamy dzieci z klas 4-8 do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie Olimpus.
Dzięki wsparciu Rady Rodziców, pokryciu kosztów, każdy uczeń bez względu na sytuację materialną może wziąć udział w konkursie. Bardzo dziękujemy za wsparcie w rozwój kompetencji językowych naszej szkoły.
Olimpus istnieje na rynku od 20 lat od początku wiążąc swoją działalność z edukacją. Zajmuje się organizacją olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad tematycznych na różnym poziomie zaawansowania. Olimpiady stanowią cenne rozszerzenie programów nauczania, są urozmaiceniem programu zajęć, stanowią zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów, a także są umieszczane w niektórych kuratoryjnych wykazach zawodów wiedzy uprawniających do wpisania szczególnego osiągnięcia ucznia na świadectwie szkolnym. Olimpiady przygotowane są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Każdy z testów składa się z 30 pytań opracowanych w atrakcyjnej formie graficznej.
W naszej szkole odbędą się trzy sesje olimpiad:
Sesja jesienna - testy wielokrotnego wyboru,w dniu 04-05.11-2020 r.
Sesja zimowa - testy jednokrotnego wyboru,w dniach 13-14.01-2021 r
Sesja wiosenna - testy wielokrotnego wyboru,w dniach 24-25.03-2021 r.
W każdej sesji uczniowie mogą wziąć udział w olimpiadach z przedmiotów:
język angielski,
język niemiecki,
Corocznie ok. 30 000 uczniów zostaje laureatami naszych olimpiad.
I. Zasady ogólne
1.Olimpiady zostaną przeprowadzone w szkole na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa. Karty z treścią testów oraz karty odpowiedzi, na których uczestnicy zaznaczać będą odpowiedzi, zostaną przesłane do szkoły.
2. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.
W przypadku zamknięcia placówek oświatowych, olimpiady zostaną przeprowadzone w formie zdalnej.
3. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.
4. Do dnia 28-12-2020 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody za sesję jesienną.
II. Nagrody
1. Każdy z uczestników olimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.
2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:
Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
Miejsca od 16: Dyplomy uznania.
Honorowane są miejsca ex aequo.

https://www.olimpus.edu.pl/sesja-jesienna/jezyk-angielski
https://www.olimpus.edu.pl/sesja-jesienna/jezyk-niemiecki
https://www.olimpus.edu.pl/sesja-zimowa/jezyk-angielski
https://www.olimpus.edu.pl/sesja-zimowa/jezyk-niemiecki
https://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/jezyk-angielski
https://www.olimpus.edu.pl/sesja-wiosenna/jezyk-niemiecki
https://www.olimpus.edu.pl/instrukcja-wypelnienia-karty
https://www.olimpus.edu.pl/images/stories/protokoly/Klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf
https://www.olimpus.edu.pl/images/stories/protokoly/Zgoda_rodzicow_opiekunow.pdf

Jagoda Balińska-Czajka

Statystyka strony

Strona oglądana: 296 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Jagoda Balińska-Czajka, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 12.10.2020 r., godz. 12.51
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 12.10.2020 r., godz. 12.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.10.2020 r., godz. 12.51Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.