Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Księgarnia „Kram” ceny podręczników sprzedawanych na kiermaszu w szkole.

Klasa I
Podręczniki:
„Wesoła szkoła i przyjaciele” cz. 1-5 WSiP
Karty pracy cz. 1-5
Wyprawki cz. 1-5
„Wesoła szkoła i przyjaciele”- zajęcia komputerowe WSiP
Zeszyt cz. 1-5 „Wesoła szkoła i przyjaciele”
Koszt: 194 zł
„English Adventure 1”, Person Longman, Koszt: 59,80 zł
Łączny koszt książek: 253,80 zł

Klasa II
Podręczniki:
“Wesoła szkoła i przyjaciele” cz. 1-5 WsiP (cały boks) Koszt: 219
Język angielski „News Sparks 2” Podręcznik dla szkoły podstawowej wyd. Oxford University Press Polska Sp. Z. o. o.; autor Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc- Kurpaska,
Koszt: 32,90 zł
Ćwiczenia:
Zeszyt Ćwiczeń do języka angielskiego, „New Sparks 2” koszt: 30,90
„Zbiór zadań matematycznych” WSiP
„Zeszyt ćwiczeń w Pisaniu” cz. 1-5, koszt: 5 x 6 zł= 30 zł
„Zeszyt ćwiczeń w liczeniu” cz. 1-5, koszt: 5 x 6 zł= 30 zł
Łączny koszt książek: 342,50 zł

Klasy III
Podręczniki:
Pakiet „Wesoła szkoła i przyjaciele” cz. 1-5 (podręcznik, karty pracy, matematyka, wyprawka)
Zajęcia komputerowe- podręcznik z ćwiczeniami
Koszt: 219 zł
Język angielski „New Sparks 3”, Oxford University Press, Koszt 33,90
Ćwiczenia:
Język angielski, zeszyt ćwiczeń „New Sparks 3”, Oxford University Press, koszt: 31,60 zl
Łączny koszt książek: 284,50 zł

Klasa IV:
Język Polski
Podręczniki:
„Oglądam świat”- Katarzyna Grajewska, Ewa Wower, koszt: 24 zł
Podręcznik do kształcenia literackiego, Podręcznik do kształcenia językowego, koszt: 18 zł
Bez zeszytu ucznia.
Historia
Podręczniki:
Dzień Dobry Historio - Człowiek i jego cywilizacja, Bogusław Fertisich i Wiesława Sardych, koszt: 28 zł
Atlas historyczny od starożytności do współczesności, wyd. Nowa Era, szkoła podstawowa, Koszt: 25,50
Ćwiczenia:
Ćwiczenia tych samych autorów, Koszt: 16 zł

Przyroda
Podręczniki:
M i M Augustyniak „Mój świat” wyd. Nowa Era (Rożak), Koszt: 28 zł
Atlas do przyrody IV- VI wyd. Nowa Era, Koszt: 31 zł
Ćwiczenia:
M i M Augustyniak „Mój świat” wyd. Nowa Era (Rożak), Koszt: 18 zł
Matematyka
Podręczniki:
S. Durdiwka S. Łęski „Uczę z Pitagorasem”, Koszt: 25,20 zł
Ćwiczenia:
S. Durdiwka S. Łęski „Uczę z Pitagorasem”,
S. Durdiwka S. Łęski „Uczę z Pitagorasem”, Koszt: 2 x 13,20 zł = 26,40 zł
Plastyka, Muzyka
Podręcz ? i K. Ornak „Do dzieła”, Nowa Era (Rożak), Koszt: 37,50 zł
K. Jakóbczak- Drążek, U. Smoczyńska, A. Sołtysik „Klucz do muzyki” cz. 1, WSiP,
Koszt: 23 zł
Technika
Technika z wychowaniem komunikacyjnym- Leszek Bakun wyd. ART., koszt: 12 zł
Język obcy
Podręczniki:
„Welcome 1” Virginia Evans, wyd. EGIS koszt: 33,90 zł
Ćwiczenia
Zeszyt ćwiczeń - :Welcome 1”- Wirginia Evans; EGIS, koszt: 33,90 zł
Łączny koszt książek: 386,40 zł

Klasa V
Język polski:
Podręczniki:
„Oglądam świat” - Katarzyna Grajewska, Ewa Wower, koszt: 24 zł
Podręcznik do kształcenia literackiego, Podręcznik do kształcenia językowego, koszt: 18 zł
Historia
Dzień Dobry Historio, Człowiek i jego cywilizacja, Grzegorz Wojciechowski i Renata Poznikiewicz koszt: 28 zł
Ćwiczenia:
Ćwiczenia tych samych autorów, koszt: 16 zł
Przyroda:
W. Niedzielski, Ewa-Maria Tuz „Mój świat” wyd Nowa Era (Rożak), koszt 28,50 zł
Ćwiczenia:
D. Kamińska i inni, „Mój świat” wyd. Nowa Era (Rożak), Koszt: 18 zł
Matematyka
Podręczniki:
S. Durdiwka S. Łęski „Uczę z Pitagorasem”, Koszt: 25,20 zł
Ćwiczenia:
S. Durdiwka S. Łęski „Uczę z Pitagorasem”,
S. Durdiwka S. Łęski „Uczę z Pitagorasem”, Koszt: 2 x 13,20 zł = 26,40
Muzyka, Plastyka
Podręczniki:
K. Jakóbczak- Drążek, Urszula Smoczyńska, A. Sołtysik „Klucz do muzyki” cz. 2, WSiP,
Koszt: 23 zł
Technika
Ćwiczenia z klasy IV
Język obcy
Podręczniki:
„Welcome 2” Virginia Evans, wyd. EGIS, koszt: 33,90 zł
Zeszyt ćwiczeń - :Welcome 2”- Wirginia Evans, EGIS, koszt: 33,90 zł
Łączny koszt książek: 280, 90 zl

Klasa VI
Język polski
Podręczniki:
„Oglądam świat” – Danuta Chwastek, Elżbieta Nowosielska, Koszt: 25 zł
Podręcznik do kształcenia literackiego, Podręcznik do kształcenia językowego, koszt: 18 zł
Historia
Dzień Dobry Historio, Człowiek i jego cywilizacja, Grzegorz Wojciechowski koszt: 28 zł
Ćwiczenia:
Ćwiczenia tych samych autorów, koszt: 16 zł
Przyroda
Podręczniki:
D. Kamińska, W. Niedzielska wyd Nowa Era (Rożak), koszt 28,50 zł
Ćwiczenia:
D. Kamińska i inni, „Mój świat” wyd. Nowa Era (Rożak), koszt: 18 zł
Matematyka
Podręczniki:
S. Durdiwka S. Łęski „Uczę z Pitagorasem”, koszt: 25,20 zł
Ćwiczenia:
S. Durdiwka S. Łęski „Uczę z Pitagorasem”,
S. Durdiwka S. Łęski „Uczę z Pitagorasem”, koszt: 2 x 13,20 zł = 26,40
,,Zbiór zadań ‘’Wanda i Stefan Łęscy, koszt 12, 60 zł
Język obcy
Podręczniki:
„Welcome 3” Wirginia Evans;, wyd. EGIS, koszt: 41,80zł
Zeszyt ćwiczeń - :Welcome 3”- Wirginia Evans, EGIS, koszt: 35,20 zł
Łączny koszt książek: 274,70 zl

Statystyka strony

Strona oglądana: 2642 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 31.05.2011 r., godz. 12.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 31.05.2011 r., godz. 15.23
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 31.05.2011 r., godz. 15.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.05.2011 r., godz. 15.23Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.