Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Zapytanie do rodziców klasy 6b

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wyrażonym na zebraniu z wychowawcą odnośnie rozpoczynania zajęć przez klasę 6b o godzinie 7.20, zwracamy się z prośbą o deklarację w tej sprawię. Czy wyrażają Państwo zgodę na taką zmianę? Opinia taka pozwoli nam na rozpoczęcie dostosowywania planu zajęć do potrzeb klasy, tak by uczniowie mogli wracać wcześniej ze szkoły. Zapytanie to kierujemy szczególnie do rodziców uczniów, którzy nie korzystają z transportu szkolnego.
*Wyrażam zgodę- .................................................................( imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna)
* Nie wyrażam zgody- ............................................................( imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna)
*Niepotrzebne skreślić
Dyrektor Szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 1628 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Dyrektor Szkoły, data: 29.09.2015 r., godz. 15.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 30.09.2015 r., godz. 06.39
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 30.09.2015 r., godz. 06.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.09.2015 r., godz. 06.39Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.