Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Jesteśmy w CMI

(Zam: 14.11.2022 r., godz. 11.36)
W roku szkolnym 2022/23 w naszej szkole jest realizowany projekt grantowy wspierający talenty informatyczne, zatytułowany „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”. Tegoroczna edycja tego ogólnopolskiego programu jest już czwartą z kolei (i niestety ostatnią).
W ramach otrzymanego grantu w szkole zostało zorganizowane kółko informatyczne o profilu programistycznym. W zajęciach, które rozpoczęły się od początku października i będą trwać do maja, biorą udział uzdolnieni uczniowie klas VI, VII i VIII, którzy chcą się rozwijać w kierunkach związanych z programowaniem i algorytmiką. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
W ramach otrzymanych środków uczniowie otrzymali podręczniki do nauki programowania w języku Python oraz pakiety materiałów biurowych (kołonotatniki, teczki, zakreślacze itp.). Aby wzmocnić siły nadwątlone trudną nauką programowania na każdych zajęciach uczestnicy otrzymują słodką przekąskę. Już niedługo członków Koła Informatycznego CMI będzie można łatwo rozpoznać w szkole, ponieważ na początku grudnia otrzymają specjalne „kółkowe” koszulki oraz smycze z logotypem CMI.
Szczegółowe informacje o działalności kółka będą na bieżąco umieszczane w aktualnościach na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
Tomasz Rurarz – nauczyciel informatyki

Kilka słów o najważniejszych celach projektu (informacja ze strony cmi.edu.pl)
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.
Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.
Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą - uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich w tym liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych I i II stopnia.
Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.
Całkowita wartość projektu dla wszystkich kółek w Polsce: 50 239 096,15 zł
Kwota dofinansowania dla wszystkich kółek w Polsce: 49 885 951,15 zł
w tym wartość dofinansowania ze środków UE dla wszystkich kółek w Polsce: 42 218 480,45 zł
Termin realizacji: 11.12.2018 – 31.12.2023

Statystyka strony

Strona oglądana: 205 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Tomasz Rurarz, data: 14.11.2022 r., godz. 10.27
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 14.11.2022 r., godz. 11.36
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 14.11.2022 r., godz. 11.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.11.2022 r., godz. 11.36Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.