Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Akcja edukacyjna „Pomóż dzikom wrócić do lasu”.

(Zam: 17.10.2022 r., godz. 08.01)
Nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Pomóż dzikom wrócić do lasu” organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. Akcja polega na przekazaniu uczniom wiedzy na temat zagrożeń związanych z wolnożyjącymi dzikami i bezpiecznego zachowania się w kontakcie z dzikimi zwierzętami oraz uświadomieniu przyczyn migracji zwierząt leśnych do miast i sposobów ograniczania tego zjawiska.
Akcja jest połączona ze zbieraniem żołędzi, które będą następnie przekazane Kołom Łowieckim. Żołędzie zostaną rozsypane w lesie - naturalnym środowisku bytowania dzików, co spowoduje zmniejszenie bazy pokarmowej w miastach i ograniczy migrację tych zwierząt w tereny zurbanizowane.
Przemieszczanie się dzików do miast spowodowane jest między innymi obfitą bazą pokarmową, w tym dojrzewającymi obecnie żołędziami spadającymi z rosnących w mieście dębów. Stanowią one doskonały pokarm dla migrujących dzików. W naszych miastach występuje obecnie nadmiar tego pokarmu i zwabia on coraz większą liczbę zwierząt na tereny zamieszkałe przez ludzi. Obecność dzików pośród siedzib ludzkich budzi zaniepokojenie mieszkańców a ich działalność powoduje niszczenie trawników itp.
Akcja edukacyjna przyczyni się do poprawy znajomości bytowania i zachowania dzikich zwierząt oraz sposobu postępowania w przypadku spotkania z dzikami. Podjęte działania zmniejszą liczbę dzików w terenach zurbanizowanych i poprawią nasze bezpieczeństwo.
Dla uczniów, którzy zbiorą najwięcej żołędzi przewidziane są upominki, a dla szkoły, która zbierze największą ilość żołędzi nagroda rzeczowa, o wartości 1000 zł.
Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w akcji. Akcja trwa do końca października. Żołędzie przynosimy do pokoju nauczycielskiego – stare skrzydło. Opakowanie w którym będą przyniesione żołędzie należy podpisać imieniem, nazwiskiem i z której klasy.
Szkolnym koordynatorem akcji jest Pani Agnieszka Marczak.

Statystyka strony

Strona oglądana: 89 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Pani Agnieszka Marczak, data: 17.10.2022 r., godz. 07.50
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 17.10.2022 r., godz. 08.01
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 17.10.2022 r., godz. 08.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.10.2022 r., godz. 08.05Stanisław WójcikEdycja strony
17.10.2022 r., godz. 08.02Stanisław WójcikEdycja strony
17.10.2022 r., godz. 08.01Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.