Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

(Zam: 11.02.2022 r., godz. 09.43)
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (tj. miejscowości: Dąbrówka, Dręszew, Chajęty, Karpin, Lasków, Małopole, Marianów i Stanisławów), proszeni są o zgłoszenie dziecka do klasy I w terminie od 14.02.2022 r. – 28.02.2022 r.
Informacja w sprawie naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023
w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce.


Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023
Szanowni Państwo,Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (tj. miejscowości: Dąbrówka, Dręszew, Chajęty, Karpin, Lasków, Małopole, Marianów i Stanisławów), proszeni są o zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej w terminie
od 14.02.2022 r. – 28.02.2022 r.
W roku szkolnym 2022/2023 naukę w klasie I szkoły podstawowej podejmują:
• dzieci urodzone w 2015 r. - objęte obowiązkiem szkolnym,
• dzieci urodzone w roku 2016, które korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie I lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Uwaga:
Dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu i zamieszkałe w obwodzie szkoły tj.
w: Dąbrówce, Dręszewie, Chajętach, Karpinie, Laskowie, Małopolu, Marianowie
i Stanisławowie, po zgłoszeniu rodziców są wszystkie przyjęte do szkoły z urzędu.

Procedury rekrutacyjne stosuje się do uczniów spoza obwodu szkoły, których przyjmuje się w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Wzór deklaracji oraz zgłoszenia na stronie internetowej spwd.dabrowka.net.pl w zakładce Rekrutacja 2022/2023 lub w sekretariacie szkoły.

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie w godzinach 7.30 – 15.30
e-mail sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl tel. 297578013 wew. 11, 297578152 wew. 11, 297578764

Stanisław Wójcik
Dyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 248 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Stanisław Wójcik, data: 11.02.2022 r., godz. 09.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 11.02.2022 r., godz. 09.43
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 11.02.2022 r., godz. 11.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.02.2022 r., godz. 11.09Stanisław WójcikEdycja strony
11.02.2022 r., godz. 11.08Stanisław WójcikEdycja strony
11.02.2022 r., godz. 11.07Stanisław WójcikEdycja strony
11.02.2022 r., godz. 11.04Stanisław WójcikEdycja strony
11.02.2022 r., godz. 11.04Stanisław WójcikEdycja strony
11.02.2022 r., godz. 11.03Stanisław WójcikEdycja strony
11.02.2022 r., godz. 11.01Stanisław WójcikEdycja strony
11.02.2022 r., godz. 10.59Stanisław WójcikEdycja strony
11.02.2022 r., godz. 09.52Stanisław WójcikEdycja strony
11.02.2022 r., godz. 09.50Stanisław WójcikEdycja strony
11.02.2022 r., godz. 09.49Stanisław WójcikEdycja strony
11.02.2022 r., godz. 09.47Stanisław WójcikEdycja strony
11.02.2022 r., godz. 09.43Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.