Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Informacja w sprawie naboru do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce.

(Zam: 16.02.2021 r., godz. 12.03)
Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022/
Szanowni Państwo,

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (tj. miejscowości: Dąbrówka, Dręszew, Chajęty, Karpin, Lasków, Małopole, Marianów i Stanisławów), proszeni są o zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej w terminie
od 16.02.2021 r. – 26.02.2021 r.
W roku szkolnym 2021/2022 naukę w klasie I szkoły podstawowej podejmują:
• dzieci urodzone w 2014 r. - objęte obowiązkiem szkolnym,
• dzieci urodzone w roku 2015, które korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie I lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Uwaga:
Dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu i zamieszkałe w obwodzie szkoły tj.
w: Dąbrówce, Dręszewie, Chajętach, Karpinie, Laskowie, Małopolu, Marianowie
i Stanisławowie, po zgłoszeniu rodziców są wszystkie przyjęte do szkoły z urzędu.

Procedury rekrutacyjne stosuje się do uczniów z poza obwodu szkoły, których przyjmuje się w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Wzór deklaracji oraz zgłoszenia na stronie internetowej spwd.dabrowka.net.pl w zakładce Rekrutacja 2021/2022 lub w sekretariacie szkoły.

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie w godzinach 7.30 – 15.30
e-mail sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl tel. 297578013 wew. 11, 297578152 wew. 11, 297578764

Stanisław Wójcik
Dyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 278 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Dyrektor Szkoły, data: 16.02.2021 r., godz. 09.10
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 16.02.2021 r., godz. 12.03
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 16.02.2021 r., godz. 12.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.02.2021 r., godz. 12.12Stanisław WójcikEdycja strony
16.02.2021 r., godz. 12.11Stanisław WójcikEdycja strony
16.02.2021 r., godz. 12.10Stanisław WójcikEdycja strony
16.02.2021 r., godz. 12.09Stanisław WójcikEdycja strony
16.02.2021 r., godz. 12.07Stanisław WójcikEdycja strony
16.02.2021 r., godz. 12.03Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.