Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl, szkola-sp-dabrowka@oswiata.org.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Informacja w sprawie funkcjonowania szkoły od dnia 12.10.2002 r. w związku z ogłoszeniem tzw. strefy żółtej.

(Zam: 09.10.2020 r., godz. 12.49)
Organizacja pracy szkoły uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., dla strefy żółtej i może być dostosowywana do aktualnych zmian w tym zakresie.
Od dnia 10.10.2020 r. obowiązuje powszechny obowiązek osłony ust i nosa w przestrzeni publicznej. W szkole wprowadzony jest obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia). Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych. Do korzystania z zajęć świetlicowych pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej.
W autokarach szkolnych obowiązują zalecenia stosowane w komunikacji publicznej w strefie żółtej. Uczniowie korzystający z dowożenia muszą mieć na twarzy osłonę nosa i ust. Zachęcamy rodziców do indywidualnego dowożenia uczniów własnym transportem, aby odciążyć autokary szkolne.
W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować szkołę, ponieważ istnieje możliwość pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnienie mu kontaktu ze szkołą na ten czas;

Dyrekcja szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 217 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 09.10.2020 r., godz. 12.49
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 09.10.2020 r., godz. 12.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.10.2020 r., godz. 12.49Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.