Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Projekty unijne
Nauczanie zdalne
Okno

20.12.2022 r.

"Opłatek" C. K. Norwid

"Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie"
Więcej

Ikona
Numer rachunku bankowego konta Rady Rodziców:
94 89310003 0120 8117 4000 0001
Ikona

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (tj. miejscowości: Dąbrówka, Dręszew, Chajęty, Karpin, Lasków, Małopole, Marianów i Stanisławów), proszeni są o zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej w terminie od 01.02.2023 r. – 28.02.2023 r. Więcej...


 
Ikona

W tygodniu od 9.-13.01. br. uczniowie klas I-III zaproszeni zostali do Programu „Czytam sam 10 lat!” zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrówce wg Programu Grupy CzasDzieci.pl . Warsztaty czytelnicze prowadzone były przez animatorów GBP. Więcej...


 
Ikona

Rada Rodziców zwraca się z gorącą prośbą o dokonywanie wpłat na Fundusz Rady Rodziców. W załączniku ulotka informacyjna w tej sprawie. Więcej...


 

30.11.2022 r., godz. 10.47
Próbna ewakuacja szkoły.

Ikona

W dniu 30.11.2022 r. odbyła się próbna ewakuacja szkoły. Obejmowała praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. Sprawdzono również poprawność działania szlabanu na sygnał alarmowy wozu strażackiego. Ewakuację przeprowadzono przy współpracy z OSP Dąbrówka. Więcej...


 

29.11.2022 r., godz. 14.09
Spotkanie z policjantami.

Ikona

W dniu 29 listopada 2022 r klasy drugiego etapu edukacyjnego uczestniczyły w spotkaniu z policją na temat „Odpowiedzialność prawna/karna osób niepełnoletnich za popełnione czyny karalne i przejawy demoralizacji”. Więcej...


 

18.11.2022 r., godz. 10.41
„Cyprian Norwid poeta i sztukmistrz”

Ikona

W czwartek 17 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce odbyło się spotkanie z panem profesorem Tomaszem Korpyszem norwidologiem, językoznawcą, pracownikiem Naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, które zorganizowała bibliotekarka szkolna Iwona Bulik. Spotkanie pod tytułem „Cyprian Norwid poeta i sztukmistrz” było związane z kolejną, bo już 201. rocznicą urodzin i chrztu poety oraz z odsłonięciem pomnika Norwida w Dąbrówce. Więcej...


 

Statystyka strony

Strona oglądana: 1207616 razy.

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.