Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl, szkola-sp-dabrowka@oswiata.org.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Data wydarzenia: 02.09.2019 r., godz. 09.15
Miejsce: Hala sportowa
Inauguracja nowego roku szkolnego odbędzie się w dniu 2.09.2019 r. na hali sportowej ok. godziny 9.15. Poprzedzona będzie Mszą Świętą o godz. 08:00 w Kościele Parafialnym w Dąbrówce. Uczniowie mogą przyjść do kościoła z rodzicami i wówczas pozostają pod ich opieką. W przypadku zgłoszenia się do szkoły pozostają pod opieką wychowawcy. W uroczystościach uczestniczy sztandar. Harmonogram dowożenia:
Lasków 7.15
Dręszew 7.35
Marianów 7.40
Chajęty 7.35
Karpin 7.50
Małopole 7.55
Po spotkaniach klasowych uczniowie wrócą do domu pod opieką rodziców, samodzielnie lub autokarami szkolnymi ok. godziny 10.30.

Statystyka strony

Strona oglądana: 35 razy.

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.