Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl, szkola-sp-dabrowka@oswiata.org.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Organizacja zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020

(Zam: 23.06.2020 r., godz. 14.32)
W dniu 26 czerwca 2020 r. jest zakończenie zajęć edukacyjnych roku szkolnego 2019/2020. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i obowiązujące w tej sprawie przepisy sanitarne nie ma możliwości zorganizowania szkole uroczystego zakończenia roku szkolnego dla wszystkich, w tym nawet spotkań klasowych.
Podczas odbioru świadectw nagród i stypendium za wyniki w nauce należy zachować środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
• zachowanie 2 metrowego dystansu odległości,
• zakrycie nosa i ust,
• obowiązkowa dezynfekcja rąk,
• ograniczone przemieszczanie się po terenie szkolnym,
• ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
Na teren szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
Prosimy, aby uczniowie w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, kolejno w określonych przedziałach czasowych. Związane jest to z koniecznością wietrzenia i dezynfekcji pomieszczeń
Zgodnie z ustaleniami z Organem Prowadzącym, planowany jest odbiór przez uczniów świadectw i ewentualnych nagród książkowych według następującego harmonogramu:
WEJŚCIE DLA KLAS 1-3
26.06.2020r. ( piątek)
Kl. 3a – godz. 8.30 – 9.30
Kl. 3b – godz. 10.00 – 11.00
Kl. 3c – godz. 11.30 – 12.30
29.06.2020r. ( poniedziałek)
Kl. 1a – godz. 8.30 – 9.30
Kl. 1b – godz. 10.00 – 11.00
Kl. 4a – godz. 11.30 – 12.30
30.06.2020r. ( wtorek)
Kl. 2a – godz. 8.30 – 9.30
Kl. 2b – godz. 10.00 – 11.00
Kl. 2c – godz. 11.30 – 12.30

DUŻA SALA GIMNASTYCZNA – wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych
26.06.2020r. ( piątek)
Kl. 8a – godz. 8.30 – 9.30
Kl. 8b – godz. 10.00 – 11.00
Kl. 7b – godz. 11.30 – 12.30
29.06.2020r. ( poniedziałek)
Kl. 5a – godz. 8.30 – 9.30
Kl. 5b – godz. 10.00 – 11.00
Kl. 5c – godz. 11.30 – 12.30
30.06.2020r. ( wtorek)
Kl. 6a – godz. 8.30 – 9.30
Kl. 6b – godz. 10.00 – 11.00
Kl. 6c – godz. 11.30 – 12.30
Kl. 7a – godz. 13.00 – 14.00
Jednocześnie w tym czasie będzie możliwość odbioru stypendium za wyniki w nauce - przy
głównym wejściu do szkoły.
W tym czasie można też odebrać zwrot za zapłacone obiady szkolne – zewnętrzne wejście do kuchni.
W przypadku niemożliwości odbioru świadectwa w podanym terminie, istnieje możliwość odbioru w późniejszym czasie, po uzgodnieniu z sekretariatem szkoły lub w nowym roku szkolnym.
Dyrekcja szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 145 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Dyrekcja szkoły, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 23.06.2020 r., godz. 14.32
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 23.06.2020 r., godz. 14.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.06.2020 r., godz. 14.32Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.