Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl, szkola-sp-dabrowka@oswiata.org.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Apel porządkowy. Wręczenie nagród - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły.

(Zam: 07.02.2020 r., godz. 15.14)
Dnia 7.02.2020 r. w piątek o godz. 11.00 odbył się apel porządkowy na hali sportowej.
Apel rozpoczął się jedną zwrotką hymnu szkolnego.
W dniu 18 stycznia 2020 r. w Hali Sportowej im. Cichociemnych w Dąbrówce odbył się Turniej Piłki Nożnej, w którym brało udział dziesięć drużyn walczących o Puchar Dyrektora Szkoły Stanisława Wójcika. Blisko 80 uczestników wzięło udział w trzech kategoriach wiekowych. Turniej o godz. 13:00 rozpoczęli najmłodsi uczestnicy piłkarskiego święta. O godz. 15:00 po blisko dwóch godzinach rywalizacji wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęli zawodnicy FC Pioruny, drugie zespół Legendarni, a trzecie drużyna FC Dąbrówka. Następnie, o godz. 15:00 do rywalizacji przystąpili zawodnicy z kat. Klas 5 i 6. Rywalizacja w tej kategorii była niezwykle zaciekła i dostarczyła kibicom wielu pozytywnych emocji. O godz. 17:00 zakończono rywalizację w tej kategorii. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Teletubisie, drugie zespół White Angels, a trzecie miejsce zajęła, Złota Drużyna. O godz. 17:00 swój mecz rozpoczęli zawodnicy z klas 7 i 8 godz. 18:30 wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęli zawodnicy Gruby FC , drugie zespół Pektus. Nagrody zostały wręczone przez p. Wicedyrektor na apelu przed całą społecznością szkolną w dniu 7.02.2020 r. na apelu porządkowym. Zachęcamy do brania udziału w turnieju tenisa stołowego dla chłopców i dziewcząt, który odbędzie się po feriach.
Opracowanie: Natalia Jankowska, Kinga Kaszuba 6 c

APEL PORZĄDKOWY

Dnia 7.02.2020 r. w piątek o godz. 11.00 odbył się apel porządkowy na hali sportowej.
Apel rozpoczął się jedną zwrotką hymnu szkolnego.
Potem została przedstawiona krótka informacja o wynikach nauczania w I semestrze.
Z klasyfikacji śródrocznej wynika, że w klasach 1-3 jest 44 uczniów wyróżniających się w nauce. Najwięcej w klasach 1b i 3a.Uczniów mających trudności w nauce w klasach 1-3 jest 23, a 8 uczniów sprawia trudności wychowawcze.
W klasach starszych 65 uczniów zachowuje się wzorowo, a 95 bardzo dobrze. Jest to około
75 % uczniów. Nie ma ocen obniżonych do nieodpowiedniej czy nagannej.
Średnia ocen z przedmiotów dla klas 4-8 to 4,07. Najwyższą średnią ma klasa 5a - 4,45, druga jest 4a ze średnią 4,39, trzecie miejsce kl. 5c – 4,3.
Niestety w klasach 4-8 wystawiono 27 ocen niedostatecznych.
Stypendium za wyniki nauczania otrzymało 30 uczniów klas starszych. Osiągnęli oni średnią ocen w klasach 4-6 co najmniej 5,00, a w klasie 7-8 co najmniej 4,9 i zachowanie co najmniej bardzo dobre.
Średnia frekwencja szkolna 93,54%. Najwyższą frekwencję ma klasa 3a -97,46%.
Informacje statystyczne odnośnie klasyfikacji śródrocznej zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń.

Potem nastąpiło wręczenie nagród uczniom za konkurs ortograficzny klas 1-3 i za zawody sportowe – Turniej piłki nożnej o nagrodę dyrektora szkoły.
Uczniowie z klas 1-3 nagrodzeni w konkursie ortograficznym otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
Uczniowie biorący udział w turnieju piłki nożnej otrzymali medale, a najlepsze drużyny również puchary ufundowane przez dyrektora szkoły pana Stanisława Wójcika.
Wszyscy nagrodzeni uczniowie zostali też nagrodzeni ogromnymi oklaskami przez całą społeczność szkolną.

Potem nastąpiło krótkie przypomnienie zasad bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych.
Wicedyrektor szkoły zwróciła uwagę na bezpieczne zachowania podczas zabaw na śniegu i lodzie, na zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach, szczególnie przy szybko zapadającym zmroku. Szczegółowo bezpieczeństwo wypoczynku w czasie ferii zimowych zostało omówione na lekcjach z wychowawcami. Na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone plakaty dotyczące zasad bezpiecznego zachowania podczas ferii dostarczone przez Policję.
Następnie przedstawiono propozycje szkolnych zajęć sportowych w czasie ferii prowadzonych przez nauczycieli wychowanie fizycznego. Szczegóły zajęć i zasady uczestnictwa są dostępne w Librusie i na stronie internetowej szkoły.
Na zakończenie wicedyrektor życzyła wszystkim udanych, bezpiecznych ferii zimowych.
Apel zakończono jedną zwrotką hymnu szkolnego.

Joanna Jackowska
Wicedyrektor szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 97 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Joanna Jackowska, data: 07.02.2020 r., godz. 15.00
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 29.02.2020 r., godz. 15.14
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 29.02.2020 r., godz. 15.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.02.2020 r., godz. 15.14Stanisław WójcikEdycja strony
29.02.2020 r., godz. 15.14Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.