Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl, szkola-sp-dabrowka@oswiata.org.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

„ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI PASZPORTEM DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”

(Zam: 29.08.2019 r., godz. 07.14)
Wójt Gminy Dąbrówka z przyjemnością informuje, że Gmina Dąbrówka realizuje w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r. projekt pod nazwą „ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI PASZPORTEM DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
Szanowni Państwo,
Wójt Gminy Dąbrówka z przyjemnością informuje, że Gmina Dąbrówka realizuje w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r. projekt pod nazwą „ROZWÓJ KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI PASZPORTEM DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Celem głównym projektu jest podniesienie u 440 uczniów (216dz/224chł) uczęszczających do szkół położonych na terenie gminy wiejskiej Dąbrówka kompetencji kluczowych (z zakresu TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych) i umiejętności uniwersalnych (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i innych), w tym indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wzrost kompetencji nauczycieli (61K/9M) tych szkół oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne w okresie 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r.
Od dnia 2 września 2019 r. rozpoczynamy rekrutację uczniów. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz wypełnienia Deklaracji uczestnictwa w załączeniu oraz na stronie internetowej szkoły www.spwd.dabrowka.net.pl w zakładce Projekt "Rozwój kompetencji..".
W ramach projektu realizowane będą następujące rodzaje wsparcia:
1) zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla klas 1-3, 4-8, kółko matematyczno-przyrodnicze dla klas 1-3, zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla klas 4-8, informatyczne dla klas 4-8, kółko szachowe,
2) zajęcia wyrównujące z języka angielskiego dla klas 1-3 i 4-8 oraz z matematyki dla klas 1-3 i 4-8,
3) wsparcie terapeutyczne: zajęcia z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej, korekcyjno-kompensacyjne,
4) dodatkowe wsparcie: robotyka dla klas 1-3 i 4-8, kreatywność.
Wypełnione deklaracje prosimy składać w sekretariacie szkoły lub do wychowawców do dnia 16 września 2019 r. W przypadku nie korzystania z program proszę wpisać na deklaracji NIE KORZYSTAM i zwrócić deklarację do wychowawcy.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Deklaracja uczestnictwa


Regulamin rekrutacji

Statystyka strony

Strona oglądana: 345 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 29.08.2019 r., godz. 07.14
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 11.09.2019 r., godz. 11.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.09.2019 r., godz. 11.48Stanisław WójcikEdycja strony
11.09.2019 r., godz. 11.47Stanisław WójcikEdycja strony
11.09.2019 r., godz. 11.43Stanisław WójcikEdycja strony
11.09.2019 r., godz. 10.57Stanisław WójcikEdycja strony
11.09.2019 r., godz. 10.01Stanisław WójcikEdycja strony
31.08.2019 r., godz. 16.17Stanisław WójcikEdycja strony
31.08.2019 r., godz. 16.11Stanisław WójcikEdycja strony
29.08.2019 r., godz. 07.14Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.