Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl, szkola-sp-dabrowka@oswiata.org.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Deklaracja korzystania z dowożenia w roku szkolnym 2019/2020

(Zam: 13.06.2019 r., godz. 13.30)
Szanowni Państwo!
W celu właściwego zaplanowania dowożenia w roku szkolnym 2019/2020 proszę o wypełnienie ankiety:
Deklaruję, że w nowym roku szkolnym moje dziecko ………………………………………………….
z klasy ……………… zamieszkujące w ………………………………………………………………….
będzie korzystało z dowożenia autokarem szkolnym / nie będzie korzystało z dowożenia autokarem szkolnym*
* proszę niewłaściwe skreślić ………………………………….(podpis rodzica/prawnego opiekuna)
Deklarację proszę wypełnić i odesłać do wychowawcy w terminie do 26.06.2019 r. w formie papierowej bądź przez dziennik elektroniczny. Forma papierowa deklaracji dostępna jest w plikach szkoły, na stronie internetowej szkoły (zakładka dokumenty 2018/2019), u wychowawców i w sekretariacie.
Dyrekcja szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 161 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 13.06.2019 r., godz. 13.30
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 13.06.2019 r., godz. 13.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.06.2019 r., godz. 13.30Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.