Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty (http://www.kuratorium.waw.pl)
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka (http://www.dabrowka.net.pl)

"W wychowaniu chodzi właśnie o to,
żeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma,
co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich"

- Jan Paweł II -

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20, 05-252 Dąbrówka
tel: ( prefiks 29) 757-80-13; fax: ( prefiks 29) 757-87-64
e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl, szkola-sp-dabrowka@oswiata.org.pl
Godziny pracy szkoły: w dni powszednie 7.15 - 15.15

BIP szkoły: http://spwd.dabrowka.net.pl
Strona szkolna: http://www.spdabrowka.pl

Dyrektor - Stanisław Wójcik, e-mail: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl

Sekretariat - Barbara Żurawska, e-mail: sekretariat@spwd.dabrowka.net.pl
czynny:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.15 - 11.30
wtorek, środa: 11.30 - 15.15

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANS ZA 2018 rok

(Zam: 10.05.2019 r., godz. 13.48)
Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13
września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Dąbrówce sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Gminy Dąbrówka

www.bip.dabrowka.net.pl/pliki/bilans_jednostek/SZKOLY_PODSTAWOWE/Bilans_Szkola_podstawowa_Dabrowka_2018.pdf

http://www.bip.dabrowka.net.pl/pliki/bilans_jednostek/SZKOLY_PODSTAWOWE/Bilans_Szkola_podstawowa_Dabrowka_2018.pdf.

Statystyka strony

Strona oglądana: 161 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Stanisław Wójcik, data: 10.05.2019 r., godz. 13.48
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 10.05.2019 r., godz. 14.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.05.2019 r., godz. 14.46Stanisław WójcikEdycja strony
10.05.2019 r., godz. 14.44Stanisław WójcikEdycja strony
10.05.2019 r., godz. 14.41Stanisław WójcikEdycja strony
10.05.2019 r., godz. 14.40Stanisław WójcikEdycja strony
10.05.2019 r., godz. 14.38Stanisław WójcikEdycja strony
10.05.2019 r., godz. 14.37Stanisław WójcikEdycja strony
10.05.2019 r., godz. 14.35Stanisław WójcikEdycja strony
10.05.2019 r., godz. 14.30Stanisław WójcikEdycja strony
10.05.2019 r., godz. 14.28Stanisław WójcikEdycja strony
10.05.2019 r., godz. 14.26Stanisław WójcikEdycja strony
10.05.2019 r., godz. 14.26Stanisław WójcikEdycja strony
10.05.2019 r., godz. 14.23Stanisław WójcikEdycja strony
10.05.2019 r., godz. 14.18Stanisław WójcikEdycja strony
10.05.2019 r., godz. 14.17Stanisław WójcikEdycja strony
10.05.2019 r., godz. 13.48Stanisław WójcikDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Stanisław Wójcik, e-mail: szkola.podstawowa@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 16 listopada 2010 r.